ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΕΣΤ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Το EAV- Electroacupuncture According Volt είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την διερεύνηση της ενεργειακής κατάστασης του οργανισμού.
Στοχεύει στην αξιολόγηση της ικανότητας αντίδρασης στο στρες (σωματικό, χημικό, ψυχικό) των διαφόρων οργάνων και των σχετικών λειτουργιών του σώματος.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι ιδιαίτερα χρήσιμες διότι η κατάσταση της υγείας εξαρτάται από την ικανότητα αντίδρασης στα ερεθίσματα.

Η εξέταση χωρίζεται ανά συστήματα:
ΝΕΥΡΙΚΟ
ΚΑΡΔΙΟΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΠΕΠΤΙΚΟ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ
ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, κ.ά.

Η τεχνική του συστήματος είναι μη επεμβατική, ανώδυνη και χωρίς καμία παρενέργεια.
Το προηγμένο σύστημα EAV βιοηλεκτρικής μέτρησης του ανθρώπινου οργανισμού, εντοπίζει πέρα από τις ήδη υπάρχουσες οργανικές βλάβες και πιθανές δυσλειτουργίες των σπλάχνων που δεν έχουν προλάβει ακόμη να δομηθούν σε μόνιμες και μη αναστρέψιμες βιολογικές βλάβες.
Καταυτό το τρόπο γίνεται πράξη το μεγαλείο της ΠΡΟΛΗΨΗΣ. Το EAV ενσωματώνει την γνώση των κινέζικων μεσημβρινών (βελονισμός) με την κβαντική ιατρική."

Σύμφωνα με την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική τα σημεία του βελονισμού συνδέονται με συγκεκριμένα όργανα ή συστήματα του σώματος, που αυτά με την σειρά τους είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω των μεσημβρινών.Η κβαντική ιατρική βασιζόμενη στις αρχές της κβαντικής φυσικής υποστηρίζει πως ο άνθρωπος και η φύση αποτελούνται από ενέργεια και ύλη, όπου η ύλη είναι συμπυκνωμένη ηλεκτρομαγνητική συχνότητα.Επομένως το ανθρώπινο σώμα εκπέμπει και δέχεται συχνότητες (ενέργεια). Όλα τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού μέσω του DNA τους, που λειτουργεί ως πομπός- δέκτης, βρίσκονται σε συνεχή ηλεκτρική σύνδεση και ανάλογα με τα ερεθίσματα που δέχονται τροποποιούν τη συμπεριφορά τους.

Το EAV είναι το σύγχρονο τεχνολογικά εργαλείο μέτρησης των ηλεκτρομαγνητικών κβάντων που αντηχούν σε κάποιες συχνότητες οργάνων, φυσιολογικών ή παθολογικών.