ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Ορισμένες βασικές επιλογές στη ζωή μας πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της εφηβείας, μία περίοδος όπου επίσης συντελούνται και πολλές αλλαγές.
Είναι σημαντικό να «μάθουμε» στον έφηβο να αυτοπροσανατολίζεται και να του προσφέρουμε εκείνα τα εργαλεία και εκείνες τις γνώσεις που θα τον καταστήσουν ικανό να μπορέσει να κάνει μια επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης, συνειδητοποιημένη, αυτόνομη και υπεύθυνη.
Το Πρόγραμμα Πήγασος αυτό ακριβώς επιδιώκει.
Την απόκτηση εκείνων των εργαλείων που θα διευκολύνουν και θα οδηγήσουν στην επιλογή της επαγγελματικής κατεύθυνσης.

Το περιεχόμενο των ατομικών συναντήσεων του Προγράμματος έχει ως εξής:

1η συνάντηση: Διερεύνηση ιστορικού σχολικής πορείας/ επίδοσης
2η >>: Εισαγωγή στη σχέση αυτογνωσίας και λήψης σημαντικών αποφάσεων
3η >>: Τα ενδιαφέροντα, οι κλίσεις
4η >>: Τα κίνητρα, οι προσδοκίες
5η >>: Οι γνωστικές ικανότητες
6η >>: Σύστημα μελέτης, άγχος εξετάσεων
7η >>: Παράδοση έκθεσης με τα αποτελέσματα των στοιχείων που διερευνήθηκαν και τις προτεινόμενες επαγγελματικές κατευθύνσεις 

διαδικασία του Προγράμματος Επαγγελματικού Σχολικού Προσανατολισμού «Πήγασος», βασίζεται στη χορήγηση τεστ, ερωτηματολογίων και συμβουλευτικής στην αυτοαξιολόγηση και αυτοαντίληψη του τρόπου μάθησης του εξεταζόμενου.