ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το ΚΕ.Ψ.Ι. στα πλαίσια της Συμβουλευτικής Ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν την ψυχοσωματική υγεία και τις ανθρώπινες σχέσεις, διοργανώνει για το έτος 2013-2014 τις παρακάτω συναντήσεις. Για συμμετοχή είναι απαραίτητη η κράτηση 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κιν.: 6945559732, e-mail:
info@kepsi.gr